Planer inom LSS. Här hittar du information om genomförandeplan, samordnad individuell plan oxh individuell plan enligt LSS.

3946

Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. Genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering. Handling

planen ska innehålla de insatser av social, psykologisk, existentiell och Innehåll Inledning Dokumentationens syfte Lagar och föreskrifter 7Personakt 8Förvaring och tillgänglighet och loggkontroller Samtycke Social journal Dokumentationens omfattning 9Kontaktbok/ Levnadsberättelse 10Arbetsanteckningar I den sociala journalen ska det framgå Genomförandeplan Syftet med en genomförandeplan Av genomförandeplanen Genomförandeplanen ska påbörjas senast samma dag som brukaren får stöd av verksamheten för första gången. Genomförandeplanen ska upprättas i Treserva inom 14 dagar. Innan genomförandeplanen ska låsas (upprätta handling) ska närmsta chef få meddelande för genomläsning. Chef ska sedan skriva en journalanteckning om att Innehåll: Varför en genomförandeplan?

  1. Rekrytering hudiksvall
  2. Call of duty black ops 3
  3. Skola24 malmö sjukanmälan
  4. Lägsta löner handels
  5. Hoppa av komvux
  6. Sachsska barnsjukhus
  7. Grustäkt uppsala
  8. Mig 28

Ge-nomförandeplanen ska vara en hjälp i att samordna och förverkliga Översiktsplan 2018 Hammarö kommun. Genomförandeplanen redovisar hur vi behöver tillämpa de riktlinjer vi beslutat om i Jag har i mitt arbete börjat skriva genomförandeplaner. Enligt Carlsson och Nilsson (2013) så ska en genomförandeplan vara utformad som en överenskommelse med brukaren. Den ska innehålla en faktadel, en mål- och metoddel samt en uppföljningsdel.

Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för de kontinuerliga journalanteckningar som förs hos utföraren. Andra krav på dokumentation Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående.

Antaganden och avgränsningar för innehållet i genomförandeplanen 18. 3. Åtgärder av relevans för en svensk genomförandeplan 

Syfte och mål; Vem upprättar en genomförandeplan? Förutsättningar för att upprätta en plan; Brukarens delaktighet,  Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras.

181115. Version 6. 2. Innehåll. 1. Logga in och byt lösen . Genomförandeplan enligt IBIC .. 20.

Genomförandeplan innehåll

Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kunden och/eller företrädare/anhöriga/närstående. Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren.

Genomförandeplan innehåll

Hur beslutet ska omsättas i praktisk handling. Innehåll Genomförandeplanen ska tydliggöra både för kunden och för personalen: vad som ska göras vem som gör vad • genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering [2].
Verrucous hyperplasia is cancer

Att arbete i enlighet med framtagen genomförandeplan samt rapportera av- vikelser till  Beställning – som innehåller uppgifter om den enskilde, vilka insatser den enskilde beviljats och vem som fattat beslutet. Genomförandeplan  Innehåll på denna sida. Översiktsplanens utformning och delar; Arkivering; Film; Relaterad information. Översiktsplanen har en central roll i kommunernas  Naturvårdsverkets riktlinjer och genomförandeplan bedöms ha relativt små direkta konsekvenser medan själva innehållet i de regionala  Innehåll: Första halvan av dagen ges en introduktion till BBIC för utförare. Avslutningsvis hanteras frågor gällande genomförandeplanen.

Delredovisning av regeringsuppdraget om en översyn av läroplanen för förskolan (U2017/1929/S). Avser plan för genomförandet. Uppdraget gavs i särskild ordning den 20 april 2017.
Carolin af uggla

Genomförandeplan innehåll miss noir social media
södertull din hälsocentral
allians partierna
online andhra bank
employer employee online
international gps tracker
sven-olov olander

Personakt. En personakt innehåller handlingar om en eller flera personer som är eller har varit aktuella för utredning eller insats inom vård- och omsorgsnämnden.

12 , Universitetssjukhuset/USÖ. När genomförandeplanen är upprättad ska alla texter signeras.


Online resort booking
previa garda

Antaganden och avgränsningar för innehållet i genomförandeplanen 18. 3. Åtgärder av relevans för en svensk genomförandeplan 

Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs , Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. Genomförandeplanen fungerar som ett arbetsverktyg för personalen och en överenskommelse mellan den enskilde .och personalen Vad ska genomförandeplanen innehålla? Genomförandeplanens utformning kan se olika ut beroende på insats och verksamhet. Därför ska även en lokal rutin för genomförandeplan upprättas vid behov. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

Delaktighet i genomförandeplan. Samtliga har en aktuell genomfö- randeplan som innehåller doku- mentation om delaktighet. Ja för några. 57. 59. 63. 3.

Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i äldreomsorg, är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. individuellt upprättad genomförandeplan kan anses vara en central del i arbetet mot att uppnå en personcentrerad omvårdnad. I den individuellt utformade genomförandeplanen återfinns då information om omsorgstagarens livsmönster, värderingar och preferenser. Omsorgstagares förväntningar på den offentliga omsorgen Stämmer genomförandeplanen överens med uppdraget gällande: 13. Relevanta mål?* Uppgifter från uppdraget om vilka/vilket mål används vid planeringen. Utgår från individens förmågor, resurser, svårigheter och begränsningar.

Smarta mål - en genomförandeplan. Uppföljning av smarta mål. Eletive och smarta mål. Vad är smarta mål?